LOGIN


DYNAMIC - Template udgaver

DYNAMIC-template-editions-visiolink

DYNAMIC gør det muligt helt automatisk at konvertere papiravisens elementer fra mediehusets redaktionelle system til en optimeret visning på de mere og mere populære tablets, som f.eks. Apples iPad. Via en række parametre – antallet af ord i artiklen, fotos og artiklernes placering – kan systemet selv prioritere og placere stoffet.

Systemet bevarer papiravisens redaktionelle prioriteringer, overblik og flow – og udnytter de mange nye brugs- og visningssmuligheder på tablets.

Det betyder, at mediehusene kan tilbyde læserne at vælge mellem to visningsformater af samme avis: AUTHENTIC – en 1:1-version af avisen og DYNAMIC – en version hvor artikler, fotos og grafik automatisk er re-layoutet til tabletskærmen.

Løsningen er udviklet på baggrund af undersøgelser foretaget i samarbejde med Aarhus Universitet om, hvilke typer af digitalt indhold fremtidens avislæsere vil betale for, og hvordan indholdet præsenteres bedst på tablets.

Løsningen tager udgangspunkt i papiravisens elementer og konventioner, men efterhånden som læserne vænnes til digitale betalingsprodukter kan mediehusene åbne for integration med dynamisk web-indhold og annonceteknologier.

Fakta om DYNAMIC

Dynamic fungerer som en alternativ visning af publikationens indhold. Indholdet leveres i XML-format, som produceres i det redaktionelle system. Arbejder man ikke i et redaktionelt system, findes der alternative muligheder for at udtrække tekst og billeder fra PDF’en. Dynamic er udviklet til iOS og Android.

Toggle mellem DYNAMIC og AUTHENTIC

I toppen af app’en har læseren mulighed for at skifte mellem AUTHENTIC (1:1-visning) og DYNAMIC (tabletoptimeret visning). Sektionsforsiderne i DYNAMIC præsenterer de 3-4 vigtigste historier fra hele sektionen og er altså ikke en præcis gengivelse af forsiden fra 1:1-visningen – nærmere en teaser for sektionens vigtigste historier.  

Udvælgelse af templates

Hvert skærmbillede – eller såkaldte template – repræsenterer et opslag i avisen. Layoutet på hver template gengiver den redaktionelle prioritering af indholdet på det tilsvarende opslag. Prioriteringen afgøres ud fra fire parametre: